قبلا در مقاله های راهنمای کانفیگ مودم تی پی لینک و راهنمای کانفیگ مودم دی لینک در خصوص تنظیمات مودم tp-link و تنظیمات مودم d-link مفصل توضیح دادیم . با توجه به اینکه کاربران زیادی از مودم زایکسل استفاده می کنند و سوالات زیادی در خصوص کانفیگ کردن مودم zyxelاز کارشناسان ما داشتند ، مقاله امروز گروه مشاوره هیواتک را به کانفیگ مودم زایکسل و تنظیم مودم Zyxel اختصاص داده ایم .