این مقاله را نیز بخوانید :  راهنمای کرک نرم افزار های مختلف

 

 


 برای تبدیل فیلم به گیف باید از نرم افزارهای تبدیل فیلم به گیف استفاده کنید .